Ustroj

Skupština:

 • Skupštinu čine svi članovi društva
 • Svaki član Društva ima glasova koliko drži poslovnih udjela u društvu
 • Jedan poslovni udio daje pravo na jedan glas u Skupštini društva

Nadzorni odbor:

 • Nadzorni odbor nadzire poslovanje Društva
 • Članove nadzornog odbora imenuje Skupština Društva, 3 člana na prijedlog Ličko-senjske županije, 1 član na prijedlog Radničkog vijeća, dok jednog člana imenuje Radničko vijeće
 • Nadzorni odbor:
  • Ivica Radošević – predsjednik
  • Ivica Uzelac – zamjenik
  • Miroslav Babić
  • Mihael Kurteš
  • Nada Pleša Makarun

Uprava:

 • Uprava Društva organizira rad i poslovanje Društva
 • Uprava Društva se sastoji od jednog (1) člana – direktora dr. sc. Joso Vrkljan, dipl. ing. koji zastupa društvo samostalno i pojedinačno.