Održavanje i zaštita cesta i cestovnih objekata

  • Nadziranje i pregled cesta
  • Održavanje kolnika, bankina i bermi
  • Održavanje usjeka, zasjeka i nasipa
  • Održavanje objekta za odvodnju
  • Signalizacija i oprema ceste
  • Košnja trave i održavanje zelenila
  • Zimska služba