O nama

Lika ceste d.o.o. za održavanje, zaštitu, rekonstrukciju i izgradnju cesta i cestovnih objekata.

Temeljni kapital 11.000.000,00 kn, podjeljen na 55.000 poslovnih udjela